Gülmenin Dayanılmaz Ağırlığı

Sen Gül, Sen Gül…

 

Muazzez Çörtelek

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Bir Yıl Daha Geçti

Teşekkürler…

  

İLGİLİK bu sayfasıyla üçüncü yaşına basıyor. İlk yıldönümü yazısında, “Kaç kez tıklandı ? Kaç kişi tanıyor? Kaç düzenli okuru var? Bunlar bilinmiyor… Bir kere sayacı yok…” denmişti. Geçen yıl Şubat’ta İlgilik de sayaçlandı; artık kaç kez tıklandığı biliniyor. Tıklayanlara, tıklamakla kalmayıp sayfalarda dolaşanlara, sayfalarda dolaşmakla yetinmeyip onları okuyanlara teşekkürler… Ve yorumlarını esirgemeyenlere…

 

Öte yandan, İlgilik’in düzenli okurları da var; büyük mutluluk…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Türlü Türlü Yorumlar…

Algılama Farkı mı?

  ‘Algıda seçicilik’ konusunda Wikipedia şu açıklamayı yapıyor:  "Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde etkili olduğu kabul edilmiş psikolojik bir kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da nesnelerden bir ya da birkaçına dikkati yöneltmektir. Kişinin daha önce yaşadığı deneyimlerin, önyargıların, rüyaların ve benzer her türlü duygulanımın o anki algılama düzeyinde etkili olduğunu ifade eder." Aynı kaynak, algıda seçiciliği etkileyen iç etmenlerin beklenti, ilgi, gereksinim ve inanç; dış etmenlerin de, uyarıcının şiddeti, aşırı zıtlık, hareketlilik, süreklilik, tekrar, alışılmışın dışındaki uyarıcılar ve tanışıklık olduğunu belirtiyor. * Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına kapı açılması amacıyla yapılan Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı 22 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımladı. Bu karar değişik çevrelerde değişik biçimlerde yorumlanmakta. Taban tabana zıt yorumlar, kesişen, örtüşen, teğet geçen yorumlar… Bu niye böyle oluyor? ‘Algıda seçicilik’ yüzünden… (mi?)

 

İnal Karagözoğlu

Yalıkavak, 24 Ekim 2008

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.