Bütün Derdimiz “Şapkalar” mı Olmalı?

Yazım Kılavuzları Arasında Gezinirken…

 

 

Bir dede ile torununu karşı karşıya getiren şeyler, sadece ‘hayat’a, ‘yaşam’a bakışları, hayatı yaşayış tarzları, biçimleri değil. Mesela, ‘mide’ kelimesinin nasıl yazılacağı gibi şeyler de var o zıtlıkların arasında…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Yüz Yıl + 11 Yıl…

Değişen?

 

 

Dün Facebook sayfalarında dolaşırken uzakta kalmış değerli bir tanıdığımla, sigorta sektöründen Ayşe Taylan’la karşılaşıverdim; sayfama buyurmuş, yıllar öncesinden bir yazımı hatırlatıyordu eşe-dosta: “Eskileri karıştırırken, Sigorta Dünyası dergisinin Mayıs 2004 sayısında İnal Karagözoğlu’nun dilimiz üzerine değerli bir yazısına rastladım. Buyurunuz.” Beklenmedik yerde, bekleklenmedik şekilde ne onurlandırıcı bir merhaba…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Ant İçmek Deyince…

Anayasa’da Bir Ufak Değişiklik Gerekli

 

           

7 Kasım 1982 tarih, 2709 numaralı Anayasamız kaç kere değişikliğe uğramış? On yedi kere.

 

Hangi yıllarda olmuş bu işler? 1987, 1993, 1995, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010’da. 1987, 1993, 1995, 2004, 2006, 2008 ile 2010’da birer kere; 2001 ile 2005’te ikişer ve 1999 ile 2007’de de üçer kere…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

T.C. mi, TC mi, T. C. mi?

Yoksa, “İş Buna Kalsın” mı?

 

 

Bir tarihte, –altı yıldan fazla oluyor– Genelağ’da Dilimizi Koruyalım’da (Dilimiz Com)¹ bu alanın sahibi ve yöneticisi (moderatörü) Tahsin Melan’ın bir eleştirisi yer almıştı; Sayın Melan, bir devlet kuruluşunun Genelağ adresinin Türkçe açısından özensizliğini dile getiriyordu. Özensizlikler arasında, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ adının kısaltmasının yanlış olduğuna da değinmişti.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Dilseverlere

DİL DERNEĞİ’NİN YENİ SÖZLÜĞÜ ÇIKTI!

  

Bir dilin sözvarlığı, o toplumun dünyaya bakışını, değer yargılarını, bilimde, sanatta aldığı yolu, gelenek ve göreneklerini yansıtır. Bir dilin sözlüğü (sözlükleri) de o dilin aynasıdır. Türkiye Türkçesi, bu aynaya epey geç kavuşmuştur. Kapağında “Türkçe Sözlük” yazan ilk yapıtı Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu yayımlamıştır. Daha sonra birçok değerli kişi ve kurumun sözlükleri birbirini izlemiştir. Bu nedenle 1945 baskılı ilk sözlüğe, bütün sözlüklerin kaynağı gözüyle bakabiliriz. İlk sözlüğü Mehmet Ali Ağakay hazırlamış; yapıt, Besim Atalay, İbrahim Necmi Dilmen, Fuat Köseraif, Reşat Nuri Güntekin, Agop Dilâçar gibi aydınlarca denetlenmiştir. Sözlüğün sonraki baskıları pek çok dilci ve yazıncının emeğiyle hazırlanmıştır. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu 1983’te kapatılmış; 12 Eylül hukuksuzluğunun yarattığı resmi TDK, ölçünlü dil ve yazım birliğini bozmuş; bozuk öğeleri içeren sözlük ve kılavuzları, eğitim kurumlarına sokulmuştur.

 

1987’de kurulan Dil Derneği, Atatürk’ün kurumunun amacını üstlenmiştir. Sözlük hazırlarken devrimin ışığında bilim ve sanat dili olarak yenileşen Türkçeyi izlemektedir. Her baskıda, Atatürk’ün kurumunun ilkeleri ve 1983 baskılı sözlüğü kaynak alınmaktadır. Metinleri kapsayan veritabanına dayanarak kullanım sıklığı olmayan sözcük ve öbekleri maddebaşına taşınmamakta, dilin mantığını zorlayarak sözvarlığını şişirmekten özenle kaçınılmaktadır. Sözlüğün 3. baskısına birçok yeni sözcük, söz öbeği ve terim eklenmiş, kullanımdan düşen öğeler, Türkçesi yerleşen yabancı sözcükler çıkarılmıştır. Dil Derneği yayını olan sözlüğün sayfa sayısı 2005 baskısından az, sözcük (sözcük öbeği, terim) sayısı daha çoktur. Derneğin hazırladığı yaygın yazım biçimlerini koruyan Yazım Kılavuzu’nun 9. baskısının sözcük dizelgeleri de Türkçe Sözlük’e koşut olarak varsıllaşmıştır. Kılavuzun 9. baskısı Cumhuriyet Kitapları içinde yayımlanmıştır.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

‘Hürriyet’in İngilizcesi

 

 

‘Dogan’ın Türkçesi

 

 

Bu memlekette herhangi bir şeye şaşanın önce aklına şaşmak, ardından da cehaletine hükmetmek gerekiyor. Burada herkes her aklına geleni yapabilir; şu koşulla: güçlü olanın hikmetinden sual olunamaz, güçsüzün vay hâline… Gelinen nokta budur.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.