Her Daim Her Yerde

Kadın Sorunu

Av. Muazzez Çörtelek

 

Dünyadaki insan topluluğunun yarısı kadın. Çocukları doğuran, doğdukları andan başlayarak onlarla ruhsal ve bedensel olarak en yakın ilişkiye giren, emziren, besleyen, büyüten, yetiştiren, bir başka yönden bakarsak “diğer yarıyı” biçimlendiren de kadın; itilen, kakılan, erkeğe göre toplumdaki yeri belki öküzümüzden, belki arabamızdan sonra gelen, üzerine şiirler yazılan, kurşunlarla yaşamına son verilen, tecavüze uğrayan, baltayla doğranan, yasaklara boğulan da kadın. “Anayurt, anavatan, anayasa, ana tanrıça” hep kadın.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.