Büyük Günün 94’üncü Yıldönümü Kutlu Olsun!

BMM’nin Özelliği?

 

 

“Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla, milletimizin, iç ve dış tam bağımsızlığı içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenmeye ve kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.” 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Kutlu Olsun!

Ankara’nın Başkent Oluşunun 90’ıncı Yıldönümü

 

 

Bugün, Ankara’nın ülkemizin başkenti oluşunun 90’ıncı yıldönümü.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Kavramlar Arasında Boğulmamak İçin

Akademisyenler, Dilciler Ne Güne?

 

 

Anlatmakta zorlanacağımı bildiğim iki konuyu ele almak istiyorum. Zaman zaman niyetlendiğim, ama hep vazgeçtiğim şeylerdi bunlar; bu sefer, Deniz Ülke Arıboğan’ın geçen gün Akşam gazetesinde çıkan yazısı¹ aklıma düşürdü…

 

Arıboğan yazısında yola, CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit kabul edilemez” sözünden çıkmış. İlk tespiti, ‘günlerdir akademisyenlerin, medya mensuplarının, siyasilerin bu konuyu tartışıyor olması’. Bunun ardından da beni bu yazıya oturtan etmenlerden şu cümlesi geliyor: «Anadilde savunma hakkı üzerinden başlayan bu tartışmanın zamanlama açısından anayasa değişikliği öncesine denk gelmiş olması esasen ufuk açıcı olabilir. Zira anayasa değişikliği için üzerinde en fazla durulan husus, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” ifadesini barındıran 66. madde.»

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.