‘Yeni Türkiye’ Hâlleri…

Ve Medeni Kanun

 

 

Dün, ‘3 Mart Devrim Yasaları’nın* 91’inci yılıydı. ‘Yeni Türkiye’ yolunda ancak cılız birkaç sesle kutlanabilen bir yıldönümü… Böyle geçiştirilen bir yıldönümü de geçen aydaydı: 17 Şubat, Türk Kanunu Medenîsi’nin kabul edilişinin 89’uncu yılıydı.

 

Kısaca ‘Medeni Kanun’ dediğimiz Türk Kanunu Medenîsi, –Türkçe tamlama olarak söylersek ‘Türk Medeni Kanunu’– 3 Mart 1924’te kabul edilen ve ‘3 Mart Devrim Yasaları’ diye anılan yasalardan sonra gelen devrim niteliğinde önemli bir yasamız(dı). -Dı; çünkü, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren bu 743 sayılı kanun, 1 Ocak 2002 tarihinde yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalktı. Ama konum bu değil; ben, bu ilk medeni kanunumuzun genel gerekçesinden söz etmek istiyorum.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

30 Ağustos Zaferi’nin 91’inci Yıldönümü

 

Dil Derneği’nin Bayram Kutlaması

 

 

“Laik cumhuriyetimizin doğuşunu muştulayan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Atatürk olmak üzere bize bu cumhuriyeti armağan eden Kuvayımilliyecileri saygıyla anıyoruz!”

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Dil Derneği’nden 19 Mayıs İletisi*

19 Mayıs: Yeniden Uyanması Gereken Ulusal Direnişin Adı

 

 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Söylev’e, “1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım” diye başlar; ülkenin genel durumunu anlatır. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşında yenilmiş; ağır koşulları olan bir anlaşma imzalamış; ordusu dağıtılmış; yorgun ve yoksul ulus yayılmacıların eline bırakılmış; padişah ve çevresi kendi saltanatını kurtarma çabasına girmiş; yayılmacılar yurdu baştan aşağı işgal etmiştir.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

‘Gerçek’ Dedikleri…

Sevgi Özel: “Bunca yanlış ve yalan karşısında susalım mı?”

 

İnal Karagözoğlu

 

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.