“Siyasal Çıkar İçin Türk Abecesine Harf Eklenemez!”

Harf Devrimi’nin 85’inci Yıldönümü

 

 

Büyük Türk Milleti, bilgisizlikten, az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan bir araçla kurtulabilir. (…) Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla Türk harflerinin kesinlik kazanması ve kanunlaşması, ülkemizin yükselme çabalarında başlı başına bir geçit olacaktır. (…)

1 Kasım 1928

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Arap Elifbasında 24’üncü Harf

Mim Üzerine Birkaç Şey

 

 

Bu yazı, genelağdaki bir paylaşım alanında ‘arkadaş’ olduğumuz ve aslında gerçek arkadaşlarımdan, başta gelen dostlarımdan birisinin kızı olan bir hanımın ODTÜ’yle ‘uğraşılmasından’ söz ettiği paylaşımını görmemle oluşmaya başladı.  

 

Ülke yönetiminde tepede yer alanların son yirmi dört saat içinde yaptıkları açıklamlar arasında ODTÜ’yle ilgili olanların da yer alıyor olması, iktidar açısından bakarsak, dikkatlerin burada okuyan öğrencilere bir kere daha çevrilmesini sağladı, bana göre de bu sonucu doğurdu. Birilerince ODTÜ’lüler hep çıbanbaşı olarak görülmüşlerdir.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Abecemiz

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

Yayın: Resmi Gazete
Yayım Tarihi ve Sayısı: 3/11/1928 – 1030
Numarası: 1353

Madde 1- Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.

Madde 2- Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.

Madde 3- Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muamelatına tatbiki tarihi 1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şu kadar ki: evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilamların ve matbu muamelat cetvel ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir.
Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve askeri hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır.

Madde 4- Halk tarafından vaki müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranı’nın birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kânunuevveli’nin iptidasından itibaren Türkçe hususi veya resmi levha, tabela, ilan, reklam ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmi bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazete, risale ve mecmuaların Türk harfleriyle basılması ve yazılması mecburidir.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.