Okullar Açılmadan…

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

«Kanun Numarası: 430

Kabul Tarihi: 3.3.1340

 

Madde 1- Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâleti’ne merbuttur.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.