Toprağına Sahip Çık!

 

Ama Nasıl?

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen Perşembe günü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun adında bir yasa çıkardıydı. Bu 3 maddelik yasanın tarihi 5 Şubat 2009, numarası da 5836. Şu rastlantıya bakın, 15 Ocak’ta da Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adlı bir yasa çıkmıştı yüce Meclis’ten; onun numarası da 5831… Neredeyse art arda olan iki yasa… Ama ne yazık, birbirleriyle uyumlu değiller bana göre. Birincisi, bir talana kapı aralar nitelikte, ikincisi, dünyayı korumaya yönelik… İyi de, bu ülke bu dünyanın bir parçası değil mi?

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

2/B Arazileri Nasıl Değerlendirilsin?

 

 

Ormanlarımıza Sahip Çıkmak

  

 

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.