Gel de Düşünme…

Partinin Altı Fedaisi mi?

 

Olacak iş değil, ama aklıma gem vuramam ya… Düşünüyorum: Hani şu “tecavüzcülere af getiren tasarı” vardı ya, Mısır’daki sağır sultanın bile duyduğu yasa tasarısı, .. hani şu ‘olay’ önerge verilmemiş olsa pek kimsenin haberinin olmayacağı yasa tasarısı… Ve işte o tasarı, bu sefer adıyla söyleyeyim: bir torba yasa olan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” tepki çekmesi üzerine Adalet Komisyonuna geri çekildi. Ama ne geri çekilme? Bir şov mu desem, millî beraberlik ruhunun bir tezahürü mü, artık bilmiyorum 

Ve tam da bu bilemezlik içerisindeyken aklıma gelen şeye “gelme” diyemiyorum: Önerge sahibi altı vekil, bu durumun başlarına geleceğini tahmin edebilmişler miydi acaba o önerilerinde bulunurken, yoksa, bu şovun bir parçası mıydılar? Dedim ya, bilmiyorum, bilemem; ama bu dediklerimi de düşünmeden edemedim işte… 

Aklıma gem vuramayıp düşündüğüm şeyler, işte bu yukarıdaki zırvalar.   

Ne demek istediğimi anlayanlar anlamışlardır; takılanlar varsa onlara da şu haberi okumalarını tavsiye edebilirim ancak: “Tasarı gitti o açıklamanın yankısı kaldı”[*]. 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Kötü Niyetlilere Bakmayın Siz

Memleketimde Güzel Şeyler de Oluyor!

 

 

Bir kısım muhalifler, ki bunlar, birtakım küflü ilkelere yapışmış olan darbeci, ulusalcı falan taifesidirler sabah akşam memleketin kötüye gittiğini söylüyorlar. Oysa, insan haklarını, adaleti, Atatürk milliyetçiliğini, ulusal dayanışmayı, toplumun huzurunu önde tutan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeniyle yönetiliyoruz.

 

Unutmuş olanlar için söylüyorum, geçen yılın Eylülü’nde, hem de pek anlamlı bir günde, tam da ayın12’sinde kapsamlı bir anayasa değişikliğini halkoylaması yoluyla yüzümüzün akıyla başarmış idik. Bu pek başarılı halkoylaması, 7/5/2010 tarihli 5982 numaralı yasanın kabulü demek oluyordu. Bu değişiklikler arasında, bunu da işin farkında olmayanlar için söyleyeyimHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na, nam-ı diğer HSYK’ye dahi çekidüzen verilmesi de var idi. 5982’nin en şayan-ı dikkat olmakla birlikte hiç de ilgi çekmeyen maddelerinden biri ise, işte bu düzenlemeye dayanak olacak olan madde idi: Anayasamız’ın bu yeni düzenlemeyle sil baştan yazılan ve 12 Eylül halkoylamasıyla 159’uncu maddesi olacak olan madde… Anayasamız’ın en uzun maddesi… Tam 4493 vuruşluk madde. Ve yine bu konuda sıfırdan, hiç yokken yazılan, yani yeniden oluşturulan 6524 vuruşluk 19’uncu geçici madde… Sonuç olarak, 26 maddeden oluşan yaklaşık 40 bin vuruşluk değişiklik paketinin dörtte biri bu kurulla ilgili iki maddeye gitmiş idi.   

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.