Birilerinin İşi İyicene Kolayladı…

Milli Mücadele’nin Son Tanıklarından Biri Daha Aramızdan Ayrıldı

 

Adı Salih Kuru’ydu… Bugünkü basında küçük bir yer bulabilmişti kendisine. Yaşı belirtilmemişti; ama tahmini bir hesapla en az 95 olmalı. Bunu, AA’dan bir muhabirin geçen ayın sonlarına doğru kendisiyle yaptığı görüşmede anlattıklarından anlıyorum. Salih Dede, Milli Mücadele sürecine, cepheye cephane taşıyan dedesinin yanında tanık olmuş… Beş-altı yaşlarındaymış o günlerde. Sert kış koşullarında yanında çocuğu, askere kağnısıyla cephane ulaştırmaya çalışırken donarak ölen Şerife Bacı’yla aynı kafiledeymişler…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.