24 Nisanlar’da…

‘Ermeni Soykırımı’ Savlarının Sonu Nereye Varacak?

 

 

Devletler var, tarihleri boyunca hep sömürgeci olagelmişler. Son dünya olaylarına bir bakalım: bunlar, önce domino taşlarını kuruyorlar, sonra birilerine bir parmak attırıyorlar, domino etkisi türünden facialar serileri izliyoruz.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

‘Gün’ün Sorusu

Başka Seçenek?

  
‘Gün’ün sorusu artık apaçık biçimde şudur: Atatürk ulusçuluğuna bağlı, tek merkezli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan bağımsız bir Türkiye mi yoksa bu değerlerini ve yapısını yitirmiş, yayılmacı ve sömürgen ülkelerin oyuncağı olmuş Ortadoğulu bir Türkiye mi?

Ve başka seçenek var mı?


İnal Karagözoğlu
Yarımca, 4 Haziran 2008

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.