İstanbul’da Şiirli Günler

Şair Milletiz Ama…

İstanbul'da art arda iki şiir şenliği… Ne güzel! Nice şiire konu olmuş olan İstanbul için güzel başlangıçlar…

2006'dan bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbul-Beyoğlu Şiir Festivali'nin üçüncüsü 22-27 Nisan günlerinde, ilki bu yıl düzenlecek olan Uluslararası İstanbul Şiir Festivali de 13-17 Mayıs`ta.

Uluslararası İstanbul-Beyoğlu Şiir Festivali'ni Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü ( TTBE ) ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı birlikte düzenliyor. Uluslararası İstanbul Şiir Festivali'nin sahibi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Festival'in yürütme görevi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda; dolayısıyla bu şenliğe, on yedi yıl önce bu dairenin Uluslararası İstanbul Şiir Forumu (Poesium) adıyla düzenlediği etkinliğin yeniden doğuşu denebilir.

Ancak… Her güzel şeyin ardından ‘ama'lı, ‘ancak'lı bir tümce getirme kuralımıza uyarak ben de "Ancak" diyerek aklıma takılan iki şey ekleyeyim:

Önce hemen belirtmeliyim, bir kentte içerikleri genel anlamlarıyla aynı olan iki şenliğin art arda gelmesinin yanlış olduğu görüşündeyim.  Aralarında sadece yirmi gün var! Üstelik, bu festivallerin düzenleyicileri aynı kentin belediyeleri… Hem de biri öbürünün üst organı! Bu durum, ‘eşgüdüm' sözcüğünün her işimizde olduğu gibi bu iki kuruluş açısından da sözlüklerde kaldığını kanıtlıyor. İkincisi, bu etkinlikler birkaç büyük gazete ve özel yayın ile belki bir-iki radyo-televizyonda yer alabildi, o kadar…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.