Katilin Cinayet Yerine Dönmesi Gibi

Kandan, Gözyaşından Arınma mı?

 

 

20 Mart 2003 günü… ABD güçleri Irakta. Dünya, bir ‘savaşa dair dizi’ izlercesine beyazcama yapışmış. ABD hep böyle durumlara yol açıyordu, ama bu seferki katmerliydi.

 

Âdettendir, her yıl için ‘yılın olayı’ diye bir olay gösterilir. 2003’ünki, bana göre, ABD’nin Irak’ı işgaliydi. Bu seçimim boşuna değildi: ABD’nin, 1997 başlarında biçimlenen ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ diye bir projesi var. Temel amacı, ABD’nin küresel liderliğini sağlamak… G. W. Bush’un yönetime gelmesiyle, ABD’nin dış siyasetinde köktenci değişikliklere gidilmek üzere Bush yönetiminin dış politika ilkelerini belirleme görevi, işte bu projenin başmimarları tutuculara verilmişti. Proje’nin ilk meyvesi de Irak’ın işgali olmuştu… Yani, Birleşmiş Milletler’in kendi hukukunu çiğnemek zorunda kalması sonucunu da içeren bir süreçte savaş hukuku ayaklar altına alınmıştı…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.