Bir Şarkıyı Dinlerken…

‘Rast’ın Anlamı

 

Nihal Erkutun’un bir rast şarkısı vardır, sözleri, “Maziyi nasıl taşlara çizmişse denizler” diye başlıyor. Muvakkar Ekrem Talu, nakarat olarak da “Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler” demiş …

Bu eseri dinlerken beni hep sözleri etkiler. Oysa, müzikte sözler benim için çoğunlukla ikincil öğedir. Ama bu şarkıda öyle değil; o sözlerde rastın ağırbaşlılığını, olağanüstü kararlılığını duyumsarım: “Maziyi nasıl taşlara çizmişse denizler, / Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler… / Yıllar bile dünden bize bir hatıra gizler; / Aşkın ebedi tarihidir yüzdeki izler…”

İki yılı aşıyor, bir yazımın düşünce örgüsünde bu şarkı da yer alıyordu. İlginç bir bağlamda… 2010’un 14 Nisanı’nda İzlanda’da bir yanardağ harekete geçmiş, oradan gökyüzüne yükselen kül bulutları dünyanın yüreğini ağzına getirmişti. Ben de, yazıya koyduğum ‘Esme Rüzgâr!… Yağma Yağmur!…’ başlığıyla, “ülkem bu küllerin kötü etkileriyle karşılaşmasın” dileğinde bulunuyordum aklım sıra. Çünkü beynim, bu yanardağ kükreyişi dolayısıyla Dünya’nın yerbilimsel tarihinin yazıldığı süreçte olanlar ile onların izleri ve Talu’nun bu dizeleri arasında bir bağ kuruvermişti. Allah’tan Eyjafjallajökull vartasını atlattıydık…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.