Reayalıktan Millet Olmaya…

Ve Bir Miras

 

Önce şu üç sözcüğün ne demeye geldiğini, bunların derin anlamlarını bir kere daha anlamaya çalışıyorum:

- reaya: Arapçada ‘sürü güden, sığır otlatan, çoban; gözetleyen ve koruyan kimse; bir ülkeyi yöneten’ demek olan rai sözünden türetilmiş olup, ‘bir hükümdarın, bir devletin uyruğu, vergi veren halkı’ anlamına geliyor. Çoğul bir sözcük. 

- millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Yani ulus. Bu sözcük de Arapçadan…

Tabii, bu sözcüklerin daha başka yan anlamları da var; ama diyeceklerim bu birincil anlamları bağlamında olduğundan onları sıralamıyorum.   

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.