Global Krizin Çözüm Yolundan Önce…

Küresel Yanıt Verebilmek İçin


Kriz dünyayı hepten vurdu ya, adı, bilenlerin dilinde konuverdi: global kriz! Sonra da, gelsin çözüm yolları… Varsa yolu, bunun ne olduğunu konuşmazdan önce, asıl böylesi krizlerin nedenine bakmak gerekmez mi?

Ben bildim bileli ekonomi uzmanları konuşur da konuşurlar: paranın seyrinden, borsanın inip çıkmasından, mali sektörden, reel sektörden, yatırım sepetlerinden, petrolün fiyatından vb… Öngörüler möngörüler… Bu bunalımda da böyle oluyor. Haa, bir de kredi kartları ile FED var lafların arasında… Başka bir şeyler söyleyen eden pek yok.

Böyle durumlarda ne olur? Birileri parayı toplar, birileri de parayı kaptırır. Devletlerde de aynı sonuç… Kimi devlet zenginleştikçe zenginleşir, kimileri de el kapılarında avuç açar.

Sonra da, hadi yeni baştan…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Ufak Şeyler

Sinek de Küçük Ama…

 

 

Liramızın bir eksiği olduğunu bilmiyordum. Fazlalıkları vardı, onlar da atılmıştı. Sıfırları yani… Bu ameliyat için, “paramıza itibar kazandırıldı” da diyorlar. Ancak, bu işlemin ardından milletin kafasında bir karışıklık baş gösterdi; sanki beynimiz paramızdakinin aksine başarısız bir ameliyat geçirmiş: parasal şeylerden söz ederken milyardan, milyondan vazgeçip de bine, bire inemedik. Belki de bu durum, büyük şeylere merakımızdandır, kesin bir şey diyemem. Ancak şunu söyleyebilirim, memleket yöneticilerinin bile bir yatırımdan söz ederken milyar yerine trilyon dediğini duymuşluğum vardır. Her ne hâl ise, liramızın altı sıfırlı hâlinden kopamayanlarımız hâlâ çoğunlukta. Bunlar yine iyi, zorlaya zorlaya anlayabilenler oluyor; ya bin yerine milyon diyenler? Çıldırmak işten değil… Kafa karışıklığı kötü şey.

Ne diyordum, evet, liramızın bir eksiği olduğunu bilmiyordum. Meğer bir ‘simge’si yokmuş… Malum, bu eksikliği gidermek için Merkez Bankamız bir yarışma düzenledi ve belirlenen simge Mart’tan bu yana ağır aksak kullanıma girdi.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Merkez Bankası’nın Adı

Şöyle de Düşünebilir miyiz?

 

 

TL’ye dönüşle birlikte bir feryattır aldı başını gidiyor: “200’lükte değerin yazıyla yazılışı yanlış: sayılar yazıyla bitişik yazılmaz”, “Merkez Bankası’nın açık adı da yanlış yazılmış: ‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ olmalı”

 

Bizim dün denecek kadar yakın geçmişte 500, 250.000, 500.000 diye kâğıt paralarımız oldu. Para saklama âdetim vardır, çıkardım baktım: yazıyla ‘beşyüz’, ‘ikiyüzelli bin’, ‘beşyüz bin’ diye yazılmış. ‘Bin’ sözcükleri hepsinde de ayrı yazılmış. Ne tam öyle ne tam böyle… 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Şıracının Şahidi Bozacı Gibi…

 

‘İkiyüz’ mü ‘İki Yüz’ mü?

 

 

Bir yeni bir yeniyi götürdü: yeni yılla birlikte liramıza kavuştuk. Kavuştuk kavuşmasına da ‘küçük’ bir sorun var. Genelağdaki Dilimiz Com alanının yönetisi Sayın Tahsin Melan, bu durumu bugün alanının yazışmalığında ele aldı. Görüşlerini ”İkiyüz mü iki yüz mü” sorusu altında dile getiren Melan’ın dediklerini aşağıya alıyorum*:

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.