Temmuz Sıcağında

 

İkoncanlara Geçici Komşu Olmak

 

 

Oğlum olacak yaşta bir arkadaşım var, turizimci… “Son bir-iki senedir medyada rastladığım ve dilimize kimin nereden, nasıl yapıştırdığını merak ettiğim, ama merakım kadar da beni son derecede delirtmeye başlayan bir sözcük” diyerek girmiş söze. Bu aylarda sahillerimizin gözde ‘mekân’larına konuşlanmış bulunan sınırlı sayıdaki nazeninleri tanımlayan ‘ikoncan’ lafından yakınıyor. Bunun, yeni yeni palazlanıp medyada boy göstermeye başlayan ‘güzeller’ için kullanıldığını söylüyor. ‘Deli saçması, uyduruk’ dediği bu sözcüğün, az buçuk yurt dışında bulunmuş, sonra da hasbelkader medyada bir yer edinmiş birtakım kişilerin dilimize ‘kazandırdığı’ şeylerden biri olabileceğini belirtiyor. “‘İkoncuk’ dense belki, ama ‘ikoncan’?”

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.