Geleceğimiz?

Bir Ferman, Bir Kanun

 

 

“Padişah Fermanı

 

Kuva-i Milliye (Ulusal Güçler) adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla Anayasa'ya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Üçüncü Ordu Müfettişliği’nden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, eski Yirmi Yedinci Fırka (tümen) Kumandanı miralaylıktan (albay) emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, eski Yirminci Kolordu Kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington Elçisi ve Ankara Milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanım’ın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Kanunu’nun 45’inci maddesinin1’inci fıkrası delaletiyle 55’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 56’ncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlar ile her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, hâlen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.