Meşrubatın Nezaheti, Müskiratın Kefareti

Ayranım Ekşimesin Yeter…

 

 

Yüzde yüz kanıtlanmış olmasa da yoğurdun binlerce yıl önce ilk defa Orta Asya’da üretildiği söylenir. Ve bu buluşun, işi hayvancılık olup buna bağlı olarak göçebe hayatı yaşayanlara ait olduğu belirtilir. Yoğurdun pek çok dildeki, özellikle de Avrupa dillerindeki karşılığının ‘yoğurt’ benzeri sözcükler olması ise, bu yiyeceğin, Orta Asya halkları arasında önemli yeri olan Türkler tarafından bulunduğu, en azından dünyaya onların eliyle yayıldığı görüşünü doğurmuş.

 

Ayrana gelince… Bu içecek (bu meşrubat türü, bu içit), eldeki bilgilere göre Göktürkler’in icadıymış. Adamlar, ekşiyen yoğurdu kaldırıp atmak yerine içine su ve tuz ekleyip içme yoluna gitmişler. Şöyle de olmuş olabileceğini sanıyorum ben: Atalarımızdan sayılan Göktürkler, yediklerimizi yutmada kolaylık sağlasın, susadıkça yararlı bir şey içmiş olalım, diye el altında hazır tutmuş olamazlar mı ayranı? İlle de yoğurdun ekşimesini mi beklemişlerdir yani?

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.