Atlanmayacak Bir Yazı

‘Mütareke Basını’ndan mı?

 

Mondros Limanı -Limni   Mondros Mütarekesi (Mondros Ateşkes Anlaşması), Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda 30 Ekim 1918 akşamı İtilaf Devletleri (Müttefik Devletler, Bağlaşıklar) ile Osmanlı Devleti arasında Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Agamemnon zırhlısında imzalanmıştı.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.