‘Rejimin Teminatı’ Derken…

 

Kişilerin Özgörevi Yok mu?

 

 

Geçenlerde Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök yazmıştı: 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Evet, Bu İşte Bir Terslik Var

‘Durumdan Vazife Çıkarmak’?

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlar Kurulu ile Danıştay Başkanlar Kurulu’nu, yayımladıkları bildiriler dolayısıyla ‘durumdan vazife çıkarmak’la suçlamış. Basın-yayında yer alan haberlerden ben bunu anlıyorum. 

Öte yandan, ‘suçlamış’ sözcüğünü kullanışım, Sayın Başbakan’ın şu sözlerine dayanıyor: “… yargının başkanlar kurulu böyle bir açıklamayı ne Anayasa’dan ne kanunlardan aldığı yetkiyle değil, durumdan vazife çıkarmak suretiyle yapmıştır. Böyle bir şey olamaz. …” 

*

Duymayan kaldı mı bilmem, Yargıtay Başkanlar Kurulu, özetle, bir yıla yakın süredir ve özellikle de son zamanlarda yargı erkine yönelik hukuk devleti olma ilkesiyle bağdaşmayan sistemli saldırılar olduğu, bu saldırıların Cumhuriyet’in temel ilkelerini zedeler hâle geldiği inancındadır ve bu durumdan yakınmaktadır.  

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.