‘De’nin Anlamı

Dilbilgisi Üzerinden Gidersek…

 

 

Yukarıdaki başlıkta büyük harfle başlatılmış oluşuna bakıp da aldanmamalı, bu ‘de’ sözcüğü başlıklarda küçük harfle başlatılır. Burada başlığın ilk sözcüğü olduğu için böyle oldu.

 

‘De’ sözcüğü, -işte burada da büyük harfle başlatıldı, çünkü cümlenin ilk harfi- dilimizin dertlerinden biridir: bazen hal eki görevini üstlenir bazen de bağlaç olur. Dolayısıyla, bağlaçken de ardından geldiği sözcüğe durum eklerinden ‘-de/-da’ gibi bitişik yazılması ‘pek olağan’ bir uygulamadır. Mekteplisi de alaylısı da bu ‘olağanlığa’ saygı göstermede pek kusur etmezler. Oysa, bağlaç olan bir ‘de/da’, ‘ile’ gibi, ‘ve’ gibi ayrı yazılmalıdır.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.