Olmayacak Duaya Âmin Demek

Firuze Varken Türkuvaz Nereden Çıktı?

 

 

Firuze değerli bir taş. Ayrıca bir renk… Yeşile çalan bir mavilik… Taşın bu özelliği kimyasından geliyor. Biz ‘firuze’ deriz –derdik, demek daha doğru– ama şu işe bak, Avrupalıların çoğu, bu taşa da renge de ‘turq-’ kökünden türetilmiş adlar vermişler. Bu kök sözcük kiminde ‘turk-’,  kiminde ‘türk-’ oluyor ya da bunların kendi dillerindeki karşılıkları… Örneğin, Almanlar türkis demişler. Ve hemen Almancadan dikkat çekici iki sözcük: türkisblau ve türkisblauen…

 

Fransızcası turquoise (renk için turquois), İngilizcesi de yine turquoise olan firuzeyi bir süredir ‘Avrupaca’laştırmış bulunuyoruz: türkuvaz diyenler, turkuvaz diyenler, turkuaz diyenler… Bu sözcüklerin sözlüklerimizde de yeri var artık.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.