Cui Bono?!…

Sonuç Alıcı Soru

 

Gündemin başındaki meselemiz ‘başkanlık’tı; bir de baktık, ‘tecavüzcüye af” alıvermiş onun yerini… 

Baş köşeye oturan meselenin özeti şu: TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın geçici 1’inci maddesine bir fıkra eklenmek isteniyor; buna karşı çıkanlar var.

“Egemenlik ulusundur (Hâkimiyet milletindir)” demiyor muyuz? Yasama, yargı, yürütme? Üç erk? Güçler ayrılığı? 

Bizde yasa koyucu (kanun koyucu, vazııkanun) organ neresi? Meclis değil mi? E o zaman? Öyle de, millet de düşüncesini ortaya koyuyor; üniversiteler, meslek kuruluşları, STK’ler… Hem yurttaşlar da kişi kişi bu hakka sahip değil miyiz, sorgulamayacak mıyız? 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Her Türlü Şiddete Karşı Olmak İçin

İnsan Olmak Yeterli!…

 

Akademisyen yazarlarımızdan Prof. Dr. Tülay Özüerman*, geçen gün (18 Kas. 2016), “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın geçici 1’inci maddesine bir fıkra eklenmesi” konusundaki görüşlerini dile getirdiği 21. Yüzyıl Türkiye Gerçeği (!)… yazısını gönderdi bana (da). Eksik olmasın, teşekkürlerini sunuyorum. 

Prof. Özüerman’ın geçen gün İzmirport Com Tr’de, dün de Haberekspres Com Tr’de yayımlanmış olan yazısını alanıma aktarmak istiyorum: 

«Kamuoyunun, “Tecavüz ve istismar suçlularına af” olarak  değerlendirdiği, 6 AKP’li milletvekilinin Meclis Genel Kurulu’nda yine AKP oyları ile kabul gören geçici önergesi, “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur……….” ifadesiyle başlıyor. 

Ek fıkradaki ifadeyle, “işlenen cinsel istismar suçu”nun faili olan yaklaşık 4.000 kişiyi hapisten çıkarmaya yönelik  bu önergeyi, “…………Toplumda mağdur olarak anılan bir kesim var. İnsanlar evlenmiş tören yapmışlar, kanundan kaynaklı sıkıntılar olmuş. Adam cezaevinden çıkıp yanlış yaptığında zamanaşımı olsa bile cezaya devam edilecek. Yanlışı olana destek veren bir düzenleme yok. Mesele, kadını çocuğu kollamaktır…..” diyerek savunuyorlar. 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.