‘Yeni Türkiye’ Hâlleri…

Ve Medeni Kanun

 

 

Dün, ‘3 Mart Devrim Yasaları’nın* 91’inci yılıydı. ‘Yeni Türkiye’ yolunda ancak cılız birkaç sesle kutlanabilen bir yıldönümü… Böyle geçiştirilen bir yıldönümü de geçen aydaydı: 17 Şubat, Türk Kanunu Medenîsi’nin kabul edilişinin 89’uncu yılıydı.

 

Kısaca ‘Medeni Kanun’ dediğimiz Türk Kanunu Medenîsi, –Türkçe tamlama olarak söylersek ‘Türk Medeni Kanunu’– 3 Mart 1924’te kabul edilen ve ‘3 Mart Devrim Yasaları’ diye anılan yasalardan sonra gelen devrim niteliğinde önemli bir yasamız(dı). -Dı; çünkü, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren bu 743 sayılı kanun, 1 Ocak 2002 tarihinde yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalktı. Ama konum bu değil; ben, bu ilk medeni kanunumuzun genel gerekçesinden söz etmek istiyorum.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.