Bir Söyleşi

Ya da Keçiye İtibarının İadesi

 

 

Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Ortaş’tan bir emektup (e-mail) aldım. Prof. Ortaş, son günlerde aramızdan ayrılan Fikret Otyam’la yaptığı bir sohbeti aktarıyordu. “Ressam-Yazar Düşün İnsanı Fikret Otyam’la Keçi Üzerine Sohbetimiz” başlıklı yazısını buraya almak istiyorum:

 

«Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, yetiştirdiği düşünce üreten sınırlı sayıdaki insanın kültürümüze kattıkları değerlerdir, dersek, herhâlde abartmamış oluruz. Düşünmek, yazmak, resim yapmak, müzik yapmak, taşı ve tahtayı yontmak, yani, yaşamı bir başka şekilde anlatmak ve başkasının da bu yolla bilgi edinmesini sağlamak binlerce yıllık bir kültür aktarım yönetimidir. Bu tür düşünsel aktiviteler yoluyla doğa ve insandan yana bilgi üretmek, hakikati aramak ve savunmak ise, hep sorunlu mücadeleler sonucunda kazanılmaktadır.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Aydın Olma Sorumluluğu?

Bu Senin Hakkın

 

 

Önceki yazımda anlatmıştım: Altanlar’dan A. Altan, ‘Büyük Selanik’ başlıklı yazısında, kendisinin ve kendisi gibilerin dertlerini dile getiriyordu. Yazıyı buldum; durumu ortaya koyan giriş cümleleri tam olarak şunlar:

 

«Artık hepimiz ucundan kenarından “yapay bir görüntüyü” gerçek zannettiğimizi hissetmeye başladık.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Bir Düşünürün Gözüyle

Aydınların Sorumlulukları?

 

 

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge bugünkü yazılarının üçüncüsünde, Amerikalı muhalif düşünür dilbilimci Avram Noam Chomsky’nin bir sözünü aktarmış: “Bir üniversitenin özgür bir topluma yapabileceği en temel katkı, serbest fikir alışverişine, eleştirel analize, deneyciliğe, yeni fikirlerin keşfine, toplumsal sorunların araştırılmasına ve değerlendirilmesine adanmış bir kurum olarak bağımsızlığını korumasıdır. Bunun dışında üniversite özgür değil (değilse -İK) ve kendisini başka güçlerin etkisiyle sınırlarsa kamunun güvenine ihanet etmiş olur…”

 

Rus göçmeni Yahudi asıllı bir aileden gelen Chomsky’nin dedikleri, hem Çekirge’nin yazısında dile getirilen duruma hem de köşe başlarına ‘kiosk’* kondururcasına girişilen ‘üniversiteleşme hareketi’nin yol açtığı olumsuzluklara merhem olacak bir öğüt. Çekirge, güzel bir anımsatma yapmış… 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.