‘Hürriyet’in İngilizcesi

 

 

‘Dogan’ın Türkçesi

 

 

Bu memlekette herhangi bir şeye şaşanın önce aklına şaşmak, ardından da cehaletine hükmetmek gerekiyor. Burada herkes her aklına geleni yapabilir; şu koşulla: güçlü olanın hikmetinden sual olunamaz, güçsüzün vay hâline… Gelinen nokta budur.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.