Ben Salak mıyım?

Yoklukla Sakat Bir Sigortayı Alıp Duruyorum (*)

 

İnal Karagözoğlu

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.