Millet Nasıl da Gaza Gelmişti…

Hiç Akıllardan Çıkar mı?

 

 

Dün, Dil Derneği’nin (DD) Facebook’taki yerinde¹ Dernek Başkanı Sevgi Özel’in bir seslenişi yer aldı. Özel, 22 Nisan 1987’de kurulan Derneğin kuruluş nedenini özetliyor, aydınların desteğine olan gereksinimlerini dile getiriyor. Çünkü, bir üyesi olarak yakından biliyorum, gelirlerinin azlığı DD’yi pek zorlamakta…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

T.C. mi, TC mi, T. C. mi?

Yoksa, “İş Buna Kalsın” mı?

 

 

Bir tarihte, –altı yıldan fazla oluyor– Genelağ’da Dilimizi Koruyalım’da (Dilimiz Com)¹ bu alanın sahibi ve yöneticisi (moderatörü) Tahsin Melan’ın bir eleştirisi yer almıştı; Sayın Melan, bir devlet kuruluşunun Genelağ adresinin Türkçe açısından özensizliğini dile getiriyordu. Özensizlikler arasında, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ adının kısaltmasının yanlış olduğuna da değinmişti.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

İleri Demokrasinin Feraseti

Al Sazını, Vur Tellerine Olanca Kininle…

 

 

Türkçenin Türk vatandaşlarının pek çoğunun anlayamadığı Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerden ve bu dillere özgü dilbilgisi kurallarından arındırılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak yazı ve konuşma dili olarak ulusal bir dil hâline getirilmesini amaçlayan devrime Dil Devrimi deniyor. Bu devrim, Mustafa Kemal’in talimatıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla başlar; tarih 12 Temmuz 1932’dir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin ilk kurultayı da 26 Eylül 1932’de toplanır; yer Dolmabahçe Sarayı’dır, toplantı 5 Ekim’de sona erer. Bu dernek daha sonra, 1936’da ‘Türk Dil Kurumu (TDK)’ adını alacaktır.

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

AYIN YAZISI

Dil Devriminin 80. Yılındayız,

Dil Derneği de Tam 25 Yaşında

 

 Dil Derneği’nin 25 yıl önce başlayan öyküsünü anlatmadan önce, bugün yaşamayan kurucu üyelerinin hepsini; özellikle ilk adımı atan Dr. Haldun Özen’i, Ali Püsküllüoğlu’nu ve Mustafa Ekmekçi’yi özlemle, saygıyla anıyorum.      

Bu öyküyü birçok kez yazdık, anlattık; ne ki gündemin saat başı değişerek bellekleri tozlandırdığı bir dönemde, bir kez daha yinelemekte yarar görüyorum.

12 Eylül sabahı marşlarla uyandık; sokağa çıkma yasağına aldırmadan giyinip Türk Dil Kurumu’na koştuk. Kapı duvardı; 12 Eylülcüler bütün dernekleri kapatmış, Türk Dil Kurumu’nu da kapatılan dernekler arasına almıştı. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nun seçilmiş son Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın öncülüğünde yöneticilerimizin girişimleriyle kurum öğleden sonra açıldı. O gün, üç yıl sonra olacakları bilmiyorduk.

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

‘Gerçek’ Dedikleri…

Sevgi Özel: “Bunca yanlış ve yalan karşısında susalım mı?”

 

İnal Karagözoğlu

 

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

‘Ulusal Birlik İçin Türkçe’

Ulusal Birlik İçin Türkçe

 

Dil Derneği’nin Duyurusu

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.