Asıl Meseleyi Görmek

Bu Cambazları Seyretmekten Yorulmadınız mı?

 

Gündem cambazları iş başında. Memleket koca bir gösteri alanına dönmüş. Millet kafasını tepelere dikmiş, ense köküne ağrı oturmuş vaziyette “şimdi ne yapacaklar” diye bekliyor. Seyirden kalan zamanlarda da herkes birbirine birlikte seyrettiklerini anlatmakla meşgul.

Ortalama bir insan beyni, günlük yaşantısının uyanık geçen üç aşağı beş yukarı on altı saatlik bölümünde önemlilik derecesi yüz üzerinden doksanın üzerinde kaç meseleyi hazmeder? Bunlara ilişkin ne ölçüde işe yarar düşünce ortaya koyup bunları kaç kişiyle ne kadar tartışır da bir sonuca varır? Ve ertesi gün hangi salim kafayla bir gün önce yaptığı işe yaramaz işi yeni yeni meseleleler için yapar? Ve asıl, bu sıkı çabalamalara kaç gün dayanır?

Bu topluca havanda su dövme hâlini pek mi seviyoruz? Siyasetçisinden ticaretçisine, yazarından çizerine, ağzı laf yapanından bir çift söz edemeyenine, akıllısından eblehine, Atatürkçüsü’nden onun karşısında olanına, ümmetçisinden milletçisine, cininden safına, ayrılıkçısından birlikten yana olanına, ağlağından katı yüreklisine, ulusalcısından ulusalcı olmayanına, Osmalıcısından Cumhuriyetçisine, laikinden laiklik karşıtına, ırkçısından ırkçılığa karşı olanına, toplumcusundan anamalcısına, velhasıl topumuz bu işle meşgulüz. Bıkmadan usanmadan…

*

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.