‘Dini Şovenizm’?

Ya Başbakan’ın Verdiği Tanım!?…

Nicolas Chauvin adında bir Fransız delikanlısı varmış… Fransız Devrimi sırasında yaşadığı söylenen bu Chauvin, öyle böyle milliyetçi değilmiş: daha on sekizindeyken önce Birinci Cumhuriyet’in ilk ordusunda, ardından da Napolyon’un büyük ordusunda görev almış, tam on yedi kez yaralanmasına karşın ülkesi için çarpışmaktan geri durmamış…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.