Göç Yolda Düzülür Misali

Sonu Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun da…

 

Hafta başında Ankara’da bir anlaşma imzalandı; böylece, bu anlaşmaya taraf olanlar, üzerinde anlaştıkları işe başlamaya söz vermiş oldular. Konu, Nabucco Boru Hattı Projesi… Çokuluslu bir iş.

 

Dilerim, her şey düşünüldüğü gibi iyi gider de sonu ülkemiz için hayırlı olur, ama şimdilik, imzalanan bu anlaşmanın adında bir gariplik var gibi gelmekte bana; benim kalın kafam bu addaki inceliği kaldıramayıp tökezlemekte, diyeyim. Malum, proje, ‘tasarı’ demek; ‘tasarlanmış şey’ yani. Bir de, bir yapının, bir yapı bütününün ya da bir makinenin belli kurallara göre yapılmış çizimine ‘proje’ deniyor… Ben böyle biliyorum. Eğer, sözlüklerden, bu özet tanımlamaya dayanak olsun diye aldığım bilgiler yanlışsa o başka…

 

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.