Pek Yakında Bu Sinemada!

Figüranlığa Talim mi?

 

 

Arap Birliği Beşar Esad’a babalanmış: Ayağını denk almazsan şunları şunları yaparım!

 

Basın-yayından edindiğim bilgilere göre, günlerden önceki gün, yeniden ‘bahar’lanan Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanan Birlik’in Dışişleri Bakanları Konseyi, aralarına bizim dışişleri bakanını da alarak bir dizi yaptırımı kabul etmiş. Bunları, ‘Suriye yönetimi yetkilileri ile Suriye’nin önemli kişilerinin Arap ülkelerine gitmelerinin yasaklanması, Suriye Merkez Bankası’yla ilişkilerin durdurulması, Suriye’yle ticaretin kısıtlanması, Suriye devletinin Arap ülkelerindeki malvarlıklarının dondurulması, Suriye’yle olan parasal ilişkiler ile Suriye Ticaret Bankası’yla yürütülen işlemlerin durdurulması, Arap ülkelerinin Suriye’de yaptıkları işlerin dondurulması, Suriye’yle olan iki yönlü havayolu ulaşımının durdurulması, Suriye’ye kişisel olanlar dışındaki para akışları ile bu ülkedeki kuruluşlara verilmiş olan denklik belgelerinin Arap Birliği ülkelerinin merkez bankalarınca denetlenmesi’ diye özetleyebilirim. Dokuz maddelik bir şey…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.