Müziğe Yansıyan Tarih

“Bak, Bahta da İkbale de Nur İndi Hatay’da!”

Dün basın-yayında AA’nın geçtiği küçük bir haber de vardı. Kızışmaya başlayan Suriye meselesi başta, gündemin dar geldiği bir yığın şeyin yanında kendine ancak şöylesine yer bulabilmiş bir habercikti bu. Eğer devletin en üst katında yürüyen işlerden biri olmasaydı o ufak yeri de zor bulurdu ya…

Benim gibi tuhaf, saçma sapan şeyleri merak edenlerin memleket nüfusuna oranı nedir acaba? Mesela ben pek merak ederim, devlet yetkililerinin –öyle hepsinin değil tabii, sayıları ancak kırk-elli kadar olduğunu sandığım erkânın– türlü konularda belirli zamanlarda, tarihlerde yapacakları olağan işleri kimler belirler? Bu işte kaç kişi çalışır? Mesela, aynı hükümetteki tarım bakanının kadrosundakiler ile milli eğitim bakanınınki arasında fark var mıdır? Kadro neye göre belirlenir? Hükümete göre, bakanın kişiliğine, çapına vesairesine göre değişir mi? Peki bu kadroda yer alanlar neye göre seçilir? En azından KPSS’den geçerler mi? İcazet mercii var mıdır bu görevlendirmelerde? Güvenlik soruşturması falan?…

Kafama üşüşen bu sorular yine iyi… Şunlara ne demeli: o tepe kadrosundaki zevat emirlerindeki o kişilere ne kadar güvenir? Güven bunalımına düşerlerse makamlarının yolunu bile şaşırmazlar mı? Sonra, bu görevlilerinin işlerini layıkıyla yapmamış olmaları olasılığı var; bu durumlarda faturayı ne ölçüde paylaşırlar? Yok, yok, artık devam etmeyeyim; düşündükçe hafakanlar basıyor…

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.