Kavramlar Arasında Boğulmamak İçin

Akademisyenler, Dilciler Ne Güne?

 

 

Anlatmakta zorlanacağımı bildiğim iki konuyu ele almak istiyorum. Zaman zaman niyetlendiğim, ama hep vazgeçtiğim şeylerdi bunlar; bu sefer, Deniz Ülke Arıboğan’ın geçen gün Akşam gazetesinde çıkan yazısı¹ aklıma düşürdü…

 

Arıboğan yazısında yola, CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit kabul edilemez” sözünden çıkmış. İlk tespiti, ‘günlerdir akademisyenlerin, medya mensuplarının, siyasilerin bu konuyu tartışıyor olması’. Bunun ardından da beni bu yazıya oturtan etmenlerden şu cümlesi geliyor: «Anadilde savunma hakkı üzerinden başlayan bu tartışmanın zamanlama açısından anayasa değişikliği öncesine denk gelmiş olması esasen ufuk açıcı olabilir. Zira anayasa değişikliği için üzerinde en fazla durulan husus, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” ifadesini barındıran 66. madde.»

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

“Bireysel İkidillilik Toplumun Zenginliğidir”

İKİ DİLDE EĞİTİM” TARTIŞMASI,
S
İYASAL DEĞİL BİLİMSEL OLMALI!*

 

Dil Derneği Yönetim Kurulu adına

Başkan Sevgi Özel

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.