‘12 Eylül’ Yargılanırken…

İbret Alınacak Kesişmeler

 

 

Şimdi ‘biz’ ne yapıyoruz? ‘12 Eylül’ü yargılıyoruz, değil mi? “Bu, anayasa değişikliği paketine ‘evet’ diyenlerin sayesinde oluyor.” Böyle deniyor ve doğrudur: bunu sağlayanlar, 12 Eylül 2010 günü yapılan halkoylamasında ’82 Anayasası’nda bilmem şu kadar maddelik değişiklik öngören pakete ‘evet’ diyenlerdir. Ama bu, sadece sonuç olarak böyledir. 7 Kasım 1982’deki anayasa halkoylamasında % 91,37’lik ‘evet’le kabul edilmiş olan bir anayasanın paketlenmiş bir kısım maddeleri % 57,88 oranındaki evet oyuyla değiştirilmiştir, o kadar. % 42,12’lik hayır oyu ise, her biri öncelikle paketleme işine, sonra da o paketteki maddelerden birine ya da birden çoğuna karşı verilmiş oyların harmanlanmış toplamıdır ve bu yüzden yanıltıcıdır.

 

Niye “Ama bu, sadece sonuç olarak böyledir” diyorum?

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.