Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Genelağda

 TDK’nin Yeni Bir Çalışması

Türk Dil Kurumu‘nun (TDK) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Kurum’un genelağ alanında. Yine TDK’nin yayınlarından olan Derleme Sözlüğü‘nün geliştirilmesiyle ortaya konan Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, 232 bin dolayında sözcük içeriyor.

TDK’nin bu yeni çalışması, kullanıma, 25-29 Mart tarihlerinde Şanlıurfa’da TDK-Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nın ilk günü açılmıştı. 

İLGİLİK

{lang: 'tr'}

“Önce Söz Vardı”

Sözlük

‘Sözlük’ nedir? Hemen herkes üç aşağı beş yukarı benzer tanımlamalar yapar (‘kamus’un ya da ‘lügat’in ne demek olduğu sorulsaydı, iş değişirdi). Ancak, yine de bir sözlüğe bakmakta yarar var.

DD’nin Türkçe Sözlük’ü ‘sözlük’ için şu karşılığı veriyor:

“Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt, °lügat: Türkçe Sözlük. Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü. Türkçeden Fransızcaya Sözlük.

Türkçe (Türk dili)

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.