Bir Şarkı

Ve Hikâyesi…

 

Müzikle meraka da dayanan yakın ilgisi olanlar bilirler, müzik eserlerinin çoğunun bir hikâyesi vardır; gerçek ya da yakıştırma… Bu durum bizde de öyle; “bizde” derken, makamsal geleneksel Türk müziğini kastediyorum; elbette Batılı formlardaki eserlerimizin de birer hikâyeleri vardır. 

*

Bu yazıya oturmamı, III. Selim ekolü bestekârlarımızdan Hacı Sadullah Ağa’nın (1760-1808) bayatiaraban makamında hafif usulünde yaptığı beste formundaki Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir, sen benim dizesiyle başlayan ve daha çok kısaca Mihribanım diye bilinen eseri sağladı. Girişte dediğim gibi, evet, bu şarkının da bir hikâyesi var; ve bu hikâyenin gerçeği yansıtma olasılığı pek yüksek…

Geliniz, önce eseri dinleyelim ( https://www.youtube.com/watch?v=O051hkwAefA ), ardından da hikâyesini okuyalım ( https://islamansiklopedisi.org.tr/haci-sadullah-aga ). 

 

İnal Karagözoğlu

25-IX-2021 Cumartesi

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.