Şarkılarda Bunlar da Var…

Batı’nın Öbür Yüzüne Bir Bakış

 

Bizde körü körüne hayranı olunanların başında “Batı” da geliyor; hem coğrafî ve hem de düşünce, görüş, davranış olarak… Bunda, rönesans (Fr. “[yeniden doğuş]) ile özel bir ad (kavram) olarak da “Rönesans” (Fr. La Renaissance) olgusunun büyük etkisi olduğu muhakkak. Rönesans (La Renaissance), arkasında birden çok etmen bulunan, insanlık tarihinin çok yönlü büyük bir hareketi; elbette bizi de etkilemiştir… 

Bu gerçeğin yanı sıra bir de mesela 1915 Viyana Konferansı (15 Eylül 1814 – 9 Haziran 1815 ) olgusu…

1814 Eylülünde Avrupa devletleri, Avusturya’nın başşehri Viyana’ya, Avrupa bağlamında uluslararası sayılabilecek bir toplantıda imparator, kral, kont seviyesinde temsil edilmeye koşmuşlardı. Ortak amaçları, günümüzün moda sözüyle masada biz de varız demekti. Osmanlılar ise, başına büyük dertler açacak olan Şark Meselesi (Doğu Sorunu) düşüncesinin şekilleneceği masada bazı endişeleri, sorunları dolayısıyla yer almak istememişti.

Şark Meselesi?

 Anafikri, “Osmanlı ülkesinin nasıl paylaşılacağı” olan bir pazarlık. Özetle, “Osmanlı’nın, Avrupa’nın büyük devletleri tarafından iktisadî ve siyasî açıdan nasıl ve ne şekilde denetim altına alınacağı” meselesi. Avrupalılardaki hâkim düşünce, Türklerin, geldikleri yere gitmeleri gerektiğiydi. Kurtuluş Savaşı süreci de aslında işte bu fikrin çöpe atılması savaşı değil mi?

Batı’nın bugünkü hâlleri 

Göçmen teknelerinin her anlamda tersyüz edilmesinden Covid’den korunmadaki temel önlemlere, mesela aşıya parasal güçle el koymaya kadar her şey, Batı’nın bugünkü yüzünü gösteriyor: kendi ilkelerine karşı koyan bir Batı; hazin ve düşündürücü… 

Ve müziğin anlattıkları

Muz cumhuriyeti diye aşağıladığımız ülkeler vardır; ama bakalım halkı ne diyor? Island In The Sun’dan Joan Baez taşımıştı bizlere: » https://www.youtube.com/watch?v=2mJdscDcsZ8 

Bugün, her zamandakinden daha çok sayıda ve daha güçlü ses getiren eylemcilere ihtiyacı var dünyamızın.

  

İnal Karagözoğlu

9 Şubat 2012, Salı

 

__________________________

Yazıyı hazırlamada, Sevim Binici imzalı 1815 VİYANA KONGRESİ VE ŞARK MESELESİ başlıklı çalışma ( https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=AXBTV_sVyZgeuuwfV_KI ) ile Cevdet Küçük imzalı ŞARK MESELESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİRVESİKA başlıklı çalışmadan ( https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101833 ) yararlandım. İK

© 2021 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.