Yine Eski Nağmeler; Yeniden.

Ve Kış Nağmeleri…

 

Takvimsel olarak bugünlerde, babamı, güne uygun bir şiiri mırıldanırken hatırlarım; şiir, elbette Cenap Şahabettin’dendir… Dışarıda yağan karlara, Cenap’tan dizelerle seslenmektedir âdeta:

“Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş…
Eşini gaib eyleyen bir kuş

Gibi kar,
Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar.
……….

Dök ey semâ –revân-ı tabiat gunûdedir;–
Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!
……….
Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar,
Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.
……….
Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök!
Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:
Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi;
Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi…”
 

Evet, Tokat’tan ayrılmazdan önce son oturduğumuz evin penceresinden C. Şahabettin’in “Elhan-ı Şita”sından aklımda yer etmiş bu birkaç dizeyle seslenişi hâlâ kulaklarımda babamın. 

Ne diyor “Kış Nağmeleri”nde şiirimize sembolizmi getiren şairimiz? 

“Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş… Eşini yitirmiş bir kuş gibi kar, geçmişte kalan ilkbahar günlerini arıyor. … Ey gökyüzü, dök o saf çiçeklerini kara toprağın üstüne! -Ki, doğanın ruhu orada uyumaktadır…” Ve dahası…

*   *   *

Şiirin musikisinden iki müzik eserine 

Şimdi de, bu şiirin sözüne uyarak önce bizden bir Rumeli türküsünü, “Pencereden Kar Geliyor”u Aliye Akkılıç’tan dinleyelim (https://www.youtube.com/watch?v=CBnlek4kFAU ); nim sofyan usulündeki bu uşşak eserin ardına da Belçikalı müzisyen Adamo’nun şarkısı “Tombe La Neige”i, vaktiyle “Her Yerde Kar Var” diye pek sevdiğimiz “Kar Yağıyor”u Nilüferimizden dinleyelim… » https://www.youtube.com/watch?v=nvamff8xxo4


İnal Karagözoğlu

19 Ocak 2021 Salı

 

© 2021 İK

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.