Hain ya da Kahraman, Dost ya da Düşman?

Tevfik Fikret Özelinde Her Şeyden Önce Doğruları-Yanlışlarıyla, Meziyetleri-Zaaflarıyla Bir İnsan…

 

Doğan Hızlan, dün Hürriyet’teki köşesinde bir kitabın tanıtımını yapmıştı: Tevfik Fikret. Beşir Ayvazoğlu’nun bir eseri… Yazar, kitabına altbaşlık olarak Fikret’ten Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim dizesini uygun görmüş; Kimseden Ümmîd-i Feyz Etmem ([Hiç] Kimseden Bir Fayda Ummam)” başlıklı şiirinden; Kendi boşluğumda, kendi gökkubbemde kendim gezginim (kendi başına uçan bir kuşum) diyor. 

*

Fikret’ten belleğimde yer etmiş şiir, –sözleri olarak ancak birkaç kırıntı– sırasıyla Sis ile Küçük Aile… Sis’i babamdan dinlemişimdir Tokat’ta birkaç kere; Küçük Aile’den iç yakan dizeleri ise, –artık bir ölümsüz anı olarak pek geride kalmış olan yakın bir zamanda– çocukluk arkadaşım, güzel dostum Erolcuğum’dan Antalya’da…[*] 

*

Ve ilgi duyacaklar için bir Tevfik Fikret belgeseli: » http://tambur.sultani.com/Akademi/Akademi-11-1931-ARALIK [**]

 

İnal Karagözoğlu

6 Aralık 2020 Pazar

 

________________

* Bu iki şiirden aklımda kaldıkları kadarıyla ikişer dize (ve günümüzün Türkiye Türkçesiyle açıklamaları):

 

– “Sarmış yine âfâkını bir dûd-i muannid; / Bir zulmet-i beyzâ, ki peyâpey mütezâyid… (Yine dört yanını inatçı bir duman sarmış; / Beyaz bir karanlık, ki yavaş yavaş çoğalmakta…)”

 

– “Ev bir yeni mihmâna tahammül edemezdi, / Bir fazla tabak sofrayı bir dağ gibi ezdi… (Evin, yeni bir misafirin ağırlığına dayanacak gücü yoktu, / Bir tek fazla tabak, bir dağmışçasına sofrayı ezmişti.)”

 

** Yazıyı uzatmamak için bu belgesel hakkında açıklamalarda bulunmaktan kaçındım. Meraklı okurlar, neyin ne olduğunu nasıl olsa anlayacaklardır.

 

 

© 2020 İK 

 

 

Anahtar kelimeler: Antalya, dost, düşman, kahraman, Küçük Aile, Fikret, Galatasaray Lisesi, hain, Sis, Tevfik Fikret  

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.