Giden Gidiyor…

Kalan Sağlara Sahip Çıkabiliyor muyuz?

 

25 Şubat’ta bu dünyadan ayrılan şair yayımcı Muzaffer İlhan Erdost için dün, edebiyat eleştirmeni yazar gazeteci Doğan Hızlan’ın bir “ardından yazısı” vardı gazetesinde (Hürriyet, 27 Şubat 2020)*. Evet, gidenler gidiyorlar ve elimizde onlara dair satırlara sıkıştırılmaya çalışılan bir avuç anı kalıyor. Bu hep böyle oldu, olmaya da devam edecek. Asıl mesele, bu anıların sırrına vâkıf olabilmek…

 

İnal Karagözoğlu

Read the rest of this entry »

{lang: 'tr'}

Improve the web with Nofollow Reciprocity.