Akıl Akıl, Gel Çengele Takıl!

Ya da Eleştirel Düşünmenin Kılavuzluğunda Yürümek

 

«İnsan, sahip olduğu en temel yeti olan düşünme yoluyla doğayı incelemekte, araştırmakta, kendisine ve doğaya ilişkin anlamlar yaratmaya çalışmaktadır. Temel işlevi insanın düşünme yetisini geliştirmek ve korumakla yükümlü olan kurum ise, kuşkusuz eğitim kurumudur. Bugün, gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerine yapılan en yaygın eleştiri, ders içeriklerinin düşünme gereksinimi yaratmaktan uzak olması ve eleştirel düşünme becerisinin işe koşulmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu durumun nedenlerinden birinin, eğitim tarihinde uzun yıllardır varlığını koruyan “pozitivist paradigma” olduğu düşünülebilir. Freire (1973), pozitivist paradigmanın bilgiyi statik, nesnel ve insan bilincinden bağımsız gördüğünü belirtmektedir. Dolayısıyla uzun yıllar, “insan bilincini (human conciousness)” geliştirmek ve bilinci eleştirel kılmak yerine (critical consciousness), zaten bilinçten bağımsız olan bilginin, aktarılması yeterli görülmüştür.»

Bu satırları, “eleştirel düşünme” konusunda yapılmış bir çalışmanın giriş bölümünden aldım.(1) Uzun sayılabilecek bir süredir ülkemizde uygulanmakta olan eğitim-öğretim politikaları eleştirel düşünmenin yollarını tıkamış olsa da, “saf insan aklı”, ‒‘saf’ sıfatını burada, “insan aklı” tamlamasını nitelelendirmek üzere “katıksız, katışıksız, bozulmamış, arı” anlamında kullanıyorum‒ karmaşık gibi görünen, özü karmaşık olmasa bile karmaşıklaştırılan pek çok olayın anlaşılmasına yeter. Şu Man Adası olayı’nın da “saf insan aklı”nca anlaşılmayacak yanı yok.

* * *

Ali Sirmen, bugünkü yazısında (Cumhuriyet gzt., 30 Kas. 2017 Pe.), o olayın ne olup ne olmadığı meselesinin nasıl çözülebileceğini ne güzel anlatmış… Sirmen’in dedikleri, aklı karışmış olanların bile anlayabilecekleri ölçüde açık seçik.(2)

 

İnal Karagözoğlu

Yarımca, 30 Kasım 2017, Perşembe

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

__________________

1 Eleştirel Düşünme: Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Bir Güvenirlik Çalışması (Bkz. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/50181 )

2 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/876536/Olgu_ve_algi.html     

© 2017 İK

 

Anahtar kelimeler: akıl, Ali Sirmen, bilinç, düşünce, eğitim-öğretim, eğitim-öğretim politikası, eleştirel, eleştirel düşünme, insan aklı, kılavuz, Man Adası, olay

777 | Günlük | 301117 

“© İK” tanımlaması hk. açıklama: Bu alanda (ilgilik.com) yer alan (yayımlanmış olan) her türlü yayının, bunların sahibi konumundaki İnal Karagözoğlu’ndan izinsiz olarak herhangi bir yöntemle alınarak, kopyalanarak bütünüyle ya da alıntı yapılarak kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’na göre suçtur.

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.