Bir “Eeeyy” de Benden…

Nafile Feryat 

 

Eeeyy dünün ulaştırma işlerinin sorumlusu, eey bugünün bütün işlerinin başsorumlusu! 

Sizler ne ilginç kişilersiniz? Yetmiş iki milletten her disiplinden bilimadamları bir araya gelseler çözümleyemezler sizleri…

Memleketin ulaşım ağını şuradan şuraya yükselttim, yükselteceğim, diyorsunuz, ama işe var olanları yok etmekle başlıyorsunuz; yerine de bir şey koyduğunuz yok.

Örnek mi?

İşte Haydarpaşa hattındaki onca yılın emektarı yerel tren… Adapazarı Treni… Adı var, dizi olarak da var var olmasına da işlevi yok oldu. Nice öğrenci, nice emekçi, nice Salı Pazarı müşterisi, nice derdine derman bulmaya yollara düşen hasta, sözün kısası nice nice nice yolcu taşımışlığı vardı. 

Ama dediğinize bakarsak, trenciliğimizi geliştirmişsiniz… Bu ne illüzyondur[*] arkadaş!?… 

Bir haberden öğrendim, 3 Mart 2016 günü, 6. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail Fuarı’nın açılışında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak, neler de neler demişsiniz:[**] 

• 8-10 yıl içinde büttüüün demiryolu hatlarının elektrikli ve sinyalli olacağı müjdesini vermişsiniz. 

• “Geçtiğimiz 10 yıla bakarsak 11 bin kilometrelik hattın 10 bin kilometresi tamamen yenilenmiş vaziyette. Hedefimiz gelecek 8-10 yıl içerisinde bütün hatları elektrikli sinyalli hâle getirebilmek” demişsiniz. 

• 1951 yılından beri süren ihmaller sonucunda 2003 yılında ülkemizde demiryolu altyapısının hiç de iyi olmaya hâle gelmiş olduğunu belirtmişsiniz.   

• Döneminizde ortaya konan kararlı politika ve projelerle başlangıçta yüksek hızlı tren hatlarının yapımına başlandığını; el atılmayan altyapının elden geçirilmesinin, sinyalli olmayan hatların sinyalli hâle getirilmesinin, elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının ve var olan altyapının tamamen yenilenmesinin hedeflendiğini dile getirmişsiniz. 

• Geçen 10 yıl içerisinde, 11 bin kilometrelik hattın 10 bin kilometresinin tamamen yenilendiğini, gelecek 8-10 yıl içerisinde de bütün hatların elektrikli ve sinyalli hâle getirilmesinin hedeflendiğini söylemişsiniz. 

• “Türkiye olarak gerek yerlileştirme, gerekse millileştirme konusunda çok iddialı ve kararlı bir programımız var. Bu programda amacımız, bölgede daha gelişmiş ülkelerin teknolojileri ile ihtiyacı olan ülkeleri bir araya getirmek. Böylece, sektörün gelişmesi için, insanlığın kardeşliği, huzuru ve refahı için ürünleri daha makul seviyelerde sahiplenecek yapıyı sağlamaktır” demişsiniz. 

Aman ne güzel; demek, 1950’den sonra, demiryollarının, karayollarını şaha kaldırmak uğruna bilerek ve isteyerek kötü duruma düşmesi için elden gelen ne varsa yapıldığını görmüşsünüz. Evet, iyiye işaret… 

TCDD Genel Müdürünüz de (Ömer Yıldız), “Demiryollarıyla birlikte ülkemiz gelişiyor” diyesi olmuş. Ve, “Ülkemizde uzun süre ihmal edilen demiryolu sektörünün 2003 yılından itibaren öncelikli devlet politikası olarak kabul edilmesiyle yapılan büyük yatırımlar sayesinde demiryolu sektörünün ülkenin en dinamik sektörlerinden biri hâline geldiğini” söylemiş. 

Genel Müdür, döneminizdeki en büyük kazanımın, milleti yüksek hızlı trenlerle tanıştırmak olduğunu da belirtmiş ve ‘yüksek hızlı tren işletmeciliği’ yapılan hatlarda ‘hızlı, konforlu ve güvenli seyahat hizmeti sağlandığını’ vurgulamış. Ve bu arada, hangi hatlarda yüksek hızlı demiryolu inşaatlarının sürmekte olduğu bildirmiş. 

TCDD Genel Müdürü’nün verdiği bilgiye göre, 

• İktidarınızın 12 yıllık döneminde, yılda ortalama 150 km olmak üzere toplam 1.805 km demiryolu inşa edilmiş;

• 3.057 km’lik demiryolu inşasının devam ediliyormuş;

• Yenilenen hatların toplam uzunluğu da 10 bin kilometreymiş.

• Önümüzdeki dönemdeki hedefiniz ise, 2023 hedefiniz yani, 3.500 km yüksek hızlı, 8.500 km hızlı, 1000 km de konvansiyonel demiryolu hattı inşa edip toplam demiryolu uzunluğumuzun 25.000 km’ye çıkarılmasıymış.

Ve Genel Müdürünüzün güzel bir cümlesi: “Demiryollarımızda gerçekleştirdiğimiz projelerle ülkemiz de gelişmektedir. Bölgesel farklılıklar azalmakta, ekonomik sosyal ve kültürel hayat canlanmakta, istihdam ve sanayinin rekabet gücü artmaktadır.” 

Bu sözlerin gözlerimi yaşartmaması mümkün değildi; öyle de oldu. 

*

Farkındayım, bu yazı, içerisinde bazı yakınmalar, feryatlar barındırıyor da olsa,  iktidarın ‘gönüllü’ propagandası oldu, Ama şunu da biliyorum, bu benimki nafile bir feryat…Pek pek belli, işler planlanmış, programlanmış, ihale dosyaları hazır… Ne yapacağız sizlerle biz? 

Son sözüm şudur: Var olanları yok etmeyin, yeter… (Az biraz Diyojenvari oldu; umarım, hoş görülür.)

  

İnal Karagözoğlu

29 Haziran 2016, Çarşamba

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

_______________________

* İllüzyon (Fr. illusion): Gözbağı; ruhb. yanılsama. (Zati Sungur, Türk illüzyoncuları [illüzyonistleri, gözbağcıları] arasında en önde gelen addır.) 

** Kaynak: Trenhaber Com, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’dan Güzel Haber haberi, 28 Mar. 2016 Pt. (Özgün metin için bkz. » http://www.trenhaber.com/gundem/ulastirma-bakani-binali-yildirim-dan-guzel-haber-h177.html .)

Zorunlu not: Kaynaktaki haberden ne anladıysam yazıma onları aktardım. Bunları ortaya koyarken alıntılar yapmak da gerekiyordu; bu alıntılarda, okumayı, anlamayı kolaylaştırmak amacıyla bazı yazım, noktalama ve anlatım düzeltmeleri, düzenlemeleri yapmak zorunda kaldım. Bunların, haberin özünü bozmadığını temin ederim. İK

 

© 2016 İK

  

Anahtar kelimeler: Adapazarı Treni, demiryolu, Diyojen, Diyojenvari, gözbağı, Haydarpaşa, Haydarpaşa Hattı, illüzyon, tren, ulaştırma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

746 | Ayrıksı | Günlük | 290616 

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.