Dünyada Bir Şeyler Olurken…

Bizde?

 

 

Dünyada neler oluyor?

 

Teknoloji, iletişim, bilişim, siyaset, ekonomi, yayılmacılık alanlarında dünyamızda neler oluyor? Gidiş nereye? Ülkemizin yeri ne bu gidişte? Bu olgular bağlamındaki olasılıklar? Dünyanın bu ‘yeni’ oluşum haritasında ülkemiz? Ve daha pek çok soru…

 

Bütün bu gidişatı anlamak ve bu sorulara yanıt verebilmek için gerekli bilgilere sahip miyiz? Kişi olarak, kurumlar olarak, toplum olarak… Değilsek ne yapmalı?

 

İşe, en azından yakın tarihimize bakmakla başlayabilir miyiz? Mesela, şu çalışmayı okumakla: Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın, doçentliği döneminde yazdığı “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu”…*

 

Yalçın’ın, 1999’da Atam Dergisi’nde yayımlanan bu geniş hacimli makalesinden bir bölümü buraya aktarayım (metnin özgün yazım ve noktalaması korunmuştur):

 

«Dünya inkılâp ve ihtilâller tarihinde milliyetçilik daima fevkalâde önemli bir faktör olmuştur. Yakın tarihimizde Türk milleti için de durum bundan çok farklı değildir. Milliyetçiliğin ihmali, Osmanlı Türk’ünün sükûtuna sebep olmuş ancak bu ihmalin giderilmesiyle yükselen bir değer haline gelen milliyetçilik, Türk İnkılâbının tesisinde muazzam bir kuvvet olmuştur. Özellikle Saltanattan Cumhuriyete geçişte milliyetçiliğin dikkate değer derecede farklı bir yol takip etmesi ve daima ön plâna çıkması Türk milletinin emperyalistlere karşı verdiği Millî Mücadele’nin kazanılmasını sağlamıştır.

 

Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı’nın sükût etmesindeki hayatî sebebi “Türklerin millî benliğinden uzaklaşması” olarak göstermesi de bu gerçeği teyit etmektedir. O’nun, 1923 yılında Konya Türk Ocağında gençlere hitaben söylemiş olduğu şu sözler bu anlamda değerlendirilmelidir: “Bahusus bizim milletimiz, milliyetinden tegafül (anlamamazlıktan gelme) edişinin çok acı cezalarını gördü. Osmanlı İmparatorluğu dahilindeki akvamı muhtelife hep millî akidelere sarılarak, milliyet mefkuresinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopa ile içlerinden, kovulunca anladık. Kuvvetimizin zaafa uğradığı anda bizi tahkir (hakaret etme), tezlîl (zillete düşürme) ettiler. Anladık ki kabahatimiz kendimizi unutmaklığımızmış.”»

 

*

Evet, bu satırlar bir şeyler söylüyor mu bize?

 

 

 

İnal Karagözoğlu

7 Mart 2016, Pazartesi

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

_______________________

* Atam Dergisi, Cilt: XV, Kasım 1999

» http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-45/osmanlidan-cumhuriyete-gecis-ve-19-mayis-ruhu  

 

 

© 2016 İK

 

 

Anahtar kelimeler: anlamak, bilişim, dünya, ekonomi, gidiş, gidişat, harita, ihtilal, iletişim, inkılap, kişi, kurum, millî, Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Türkü, siyaset, Türk milleti, toplum, ülkemiz, yayılmacılık, ‘yeni’   

 

 

731 | Günlük | 070316

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.