“Hangi Irk?”

Ya da Yeni Bir Ülke Var Etmiş Olmanın Ortak Övüncünü Duymak

 

 

Her bağımsız ülkenin ulusal marşı var; bu marşlar arasında özel adı olanlar da vardır mutlaka, ama bizim ulusal marşımız gibi adı ‘İstiklal Marşı’ olanını duymadım. Cumhuriyetimiz’in büyük bir kurtuluş savaşı verilerek kurulmuş olmasının payı büyük bu adda; ve asıl belirleyici olan, Kurtuluş Savaşımız’ın bir adınının da ‘İstiklal Savaşı’ olması… Tarih dersinde değiliz, ama dünyaca ‘Türk Kurtuluş Savaşı’ diye bilinen bu savaşa ‘Millî Mücadele’ dendiğini hiç ama hiç unutmamalı.

 

Millî bir mücadele verilmiş; yani, uzun soluklu, zorlu bir ulusal çabayla, savaşımla, savaşla ulaşılmış Cumhuriyet’e… Kimler vermiş bu mücadeleyi? Millet; Türkiye halkı; Türk Milleti… Ve bu olgu, 1924 Anayasası’nın 88’inci maddesinin birinci fıkrasında bulmuş ifadesini: “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle ‘Türk’ ıtlak olunur.” ‘Itlak olunmak’, sözün gelişinden de anlaşılıyor, ‘adı verilmek’ demek. Bu anlatımın bugünkü anayasamızdaki karşılığı, ‘Türk vatandaşlığı’nı tanımlayan 66’ncı maddenin ilk fıkrasında. Bu tek cümlelik fıkra şunu söylüyor: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” Bu iki anlatımın bileşkesi ise, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk milleti denir” sözü.

 

*

Hemen söyleyeyim, bu girişten sonra İstiklal Marşımız konusunda dile getirmeye çalışacağım şeylere karşı çıkmayacak kimse pek bulunmaz; bundan hiç şüphe etmiyorum… İstiklal Marşımız’a kim toz kondurabilir?

 

Sırayla gideyim:

 

• Duymayan kalmamıştır, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, birkaç gün önce katıldığı bir tv izlencesinde, Türkiye Büyük Meclisi’ndeki son milletvekilleri yemin töreninde partisinin milletvekillerinin İstiklal Marşı’nı okumamasına ilişkin soruya, “İstiklal Marşı’nın maneviyatını bilmiyor değiliz, kaynağını bilmiyor değiliz. Herkes öyle düşünmüyor olabilir ama bir ırkçı dayatma olarak da yapılmamalı. “Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal” diyen bir marştır. Hangi ırktan söz ediyor o?” yanıtını verdi.¹

 

• Bütün dünyanın ‘Türk Kurtuluş Savaşı’ diye bildiği ve ‘Millî Mücadele’ de denen İstiklal Savaşımız’ı kim yaptıydı? Türk Milleti.

 

• ‘Türk Milleti’ denen millet kimlerdir? ’24 ve cari Anayasalarımızda sırasıyla, “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle ‘Türk’ ıtlak olunur” ve “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” hükümlerinde ifadesini bulduğu üzere, Türk halkıdır. Bu durumda, İstiklal Marşımız, ‘ırk’ derken, ‘İstiklal Savaşı’ denen savaşı yapan bilumum ahalinin mensup oldukları ırkları, soyları, kökenleri, alt bölümleri, toplulukları anlamalı değil miyiz?

 

• Yukarıdaki üç madde birilerini tatmin etmiyorsa, bu durumda ben de şunu sormak istiyorum: ‘Çözüm süreci’ diye bir şeyler yapıyor görünenler, hele de ‘her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidar’ olduklarını ilan edenler, neden bugüne kadar milleti ‘memleketseverlik’ anlamına gelen ulusal ortak paydalı bir birliktelikte bir araya getirmenin yollarını aramamışlardır? Her fırsatta sorunlara yol açan durumlara çözümler üretememiş, önerememişlerdir?

 

• Ve işte sıra geldi karşı çıkmayacak kimsenin pek bulunmayacağından hiç şüphe etmediğim tepki çekecek sözleri etmeye:

 

Evet, İstiklal Marşımız’da geçen ‘ırk’ kelimesi ortak bir anlayışa dönüştürülemez miydi? Ben bile bir sade yurttaş olarak bu konuda düşünme gereğini duyup şu görüşlerimi koyuyorum ortaya:²

 

Ben, evvel ahir, bu ‘ırk’ sözünün İstiklal Marşımız’da yer almış olmasını yadırgamışımdır. Niye? İstiklal Marşı’nın sözlerini yazan Mehmet Akif’in özelliğini bildiğimi sandığım için… Akif, yurtseverliğiyle, ülke sorunlarına olan yakın ilgisiyle, köksüzlüğe karşı oluşuyla tanınan ve işlediği konulara dinsel açıdan bakışı ağır basan bir edebiyatçı, çok özel bir şair değil mi? Peki, hiçbir yapıtında ırkçılıktan eser olmayan Akif İstiklal Marşı’nın iki dizesinde neden ‘ırk’ sözcüğünü kullanmış olabilir? Bana göre, hem yeni bir ülkenin var edilmesi övüncünden farklı ırklardan yurttaşların eşit pay almasını hem de vezin tutturmak için: “Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?” ve “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal…”

 

Düşünüyorum da,

 

- Biz, devlet olarak, millet olarak ırkçılığa karşı mıyız? Evet. Ama bu büyük toplumun içinden kimileri de ırkçı olabilir mi? Olabilir. “İstisnalar kaideyi bozmaz” demez miyiz? Bir kişi, hukuka aykırı işler yapmadıkça istediği düşünceyi taşıyamaz mı?

 

- Ben şahsen, aile geçmişimde hangi kökenden analar babalar, dedeler nineler var, bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Ayrıca, yedi göbek geçmişini belgelere dayalı olarak bilen varsa beri gelsin…

 

- Türk Milleti’nin ırksal bir listelemesini yapmak olanaksız. Bu yargıya varmak için Osmanlı padişahlarının kaydı kuydu bilinen soylarına bakmak bile yeterli.

 

- Bu milletin geçmişinde arı ırk üretme gibi bir derdi olmuş mu? Hayır.

  

Ve yeri gelmişken söyleyeyim, farklı farklı köklerden gelen yurttaşlarımızdan söz ederken “falanca filanca kardeşlerimiz” lafları, herkes birbirine karışmış olduğundan temelsizdir; dolayısıyla yanlıştır. Üstelik bu sözler, birilerini ‘ötekileştirme’ de kokuyor.  

 

*

Şimdi de İstiklal Marşımız’ın kabulüne bakmak istiyorum: İstiklal Marşımız Meclis kararıyla kabul edildi. İlk millet meclisimiz olan Büyük Millet Meclisi’nce (BMM) 12 Mart 1337’de. Miladi 1921’de… BMM’de ilk okunuşu da 1 Mart 1921’de olmuş.

 

Bu sefer de bugünkü Meclis, TBMM, yeni bir karar alır, İstiklal Marşı’ndaki ‘ırk’ sözcüğünü ‘halk’ olarak değiştirir, olur biter. Ne vezne halel gelir ne de ‘millet’ kavramına…

 

Kuşkusuz, bu ‘yenilenen’ ‘İstiklal Marşı’na da karşı olanlar olacaktır. Bütün mesele, senin birilerinin maşalığını sindirip sindiremeyeceğin; kendini milletin bir bireyi kabul edip etmeyeceğin; atalarının yeniden bir ülke var etmiş olmalarının övüncünü duyman ya da duymaman…

 

 

İnal Karagözoğlu

27 Haziran 2015

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

___________________

¹ 26 Haz. 2015 ta. basın-yayın (Bkz. “Selahattin Demirtaş Bugün TV’ye konuştu” haberi: http://www.bugun.com.tr/gundem/akp-bundan-vazgecmeli-haberi/1710543 ).

² Bkz. “İstiklal Marşımız’a Dair – Bir Yıldönümünde Öylesine Düşünceler”: http://www.ilgilik.com/2010/03/12/istiklal-marsimiz%E2%80%99a-dair.html/ .

 

 

© 2015 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 12 Mart 1921, ahali, Atatürk, BMM, Cumhuriyet, halk, ırk, İstiklal Marşı, İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı, memleketseverlik, millet, Millî Mücadele, Mustafa Kemal, TBMM, Türk, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kurtuluş Savaşı, vezin

 

 

715 |  Günlük  |  Her Açıdan  |  270615

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.