Değeri Niteliğinde Saklı Bir Olgu

BMM’den Bugüne…

 

 

“Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah’ın yardımıyla, milletimizin, iç ve dış tam bağımsızlığı içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenmeye ve kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.” 

 

Bu sözler, 1920’nin 23 Nisan gününden; günümüzün diliyle… O gün, adı daha sonra ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ olarak kalıcılık kazanacak olan Büyük Millet Meclisi (BMM), Sinop Milletvekili Şerif Bey’in bu sözleriyle açılmıştı. BMM’nin çalışma biçimi, parlamento (yasama kurulu, yasama organı) geleneklerine göre olmuştu ve dolayısıyla, açılış konuşmasını da en yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey yapmıştı. Bugün, bu aydınlık günün 95’inci yıldönümü. Kutlu olsun!

 

*

Bugün, 23 Nisan 1920 olgusunun yıldönümü dolayısıyla tarihimizin başta gelen bu dönüm noktasına nasıl ulaşıldığı pek çok ağızdan hatırlatılacaksa da, BMM’nin belirgin özellikleri nelerdi, üzerinde özellikle, önemle durulması gerek konunun bu olduğu kanısındayım. Başlıklar hâlinde sıralayayım:

 

Bu meclis,

- Olağanüstü koşulların meclisiydi, 

- Ulusaldı,

- Çoksesli bir yapıdaydı, demokrasiye uygundu,

- Kültürce düzeyliydi,

- Özveriliydi,

- Ülkücüydü,

- Kahramandı,

- Devrimciydi.

 

Evet, bugünün konusu bu nitelikler olmalı değil mi?

 

23 Nisan’ı var edenleri teşekkürle, saygıyla, rahmetle anıyorum; ruhları şad olsun…

 

 

İnal Karagözoğlu

23 Nisan 2015

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

© 2015 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 23 Nisan, 95’inci yıl, BMM, Büyük Millet Meclis, değer, dönüm noktası, nitelik, olgu, özellik, tarihimiz, TBMM, yıldönümü

 

 

711 | Günlük | Her Açıdan | 230415

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.