Hukuk-Guguk

Yerinde ‘Rahat’ Oturmak

 

 

Hukukla aramız nasıldır? Hukuk guguk gibi bir şey midir, yoksa, toplum hayatında herkesin uyması gereken kurallar bütünü mü? Ya da üniversitelerdeki fakültelerden, bölümlerden biri mi? Ne? Evet, nedir hukuk?

 

Hukukla az biraz ilgileniyorsa insan, onsuz yaşanamaz diyorsa, şu aşağıya aldığım iki atama kararının¹ tarihlerine ve altlarındaki imzalara bakınca nasıl hisseder acaba kendisini? Nasıl?… Yerinde rahat oturabilir mi mesela?!

 

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı: 2014/1017

 

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3.600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Mustafa Durmuş’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

16/8/2014”

 

                                     

—•—

 

“Millî Savunma Bakanlığından:

 

Karar Sayısı: 2014/1019

 

1 – Bu kararda kimlikleri yazılı, iki askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 12’nci ve 14’üncü maddeleri gereğince; Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu iki askerî hâkim subayın ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bir askerî hâkim subayın atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

16/8/2014”

 

Bu kararların altlarında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakan sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili bakanlar olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın imzaları var.

 

*

Bakanlıklarca hazırlanan bazı atama kararnamelerini Cumhurbaşkanı da imzalar; bunlara ‘üçlü kararname’ denir. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur. Yukarıdaki kararnameler her ne kadar üçlü kararnemeye benzeseler de bilinen hiçbir şey değiller; çünkü bunlar, hâlen görevde olan Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığına 10 Ağustos 2014 Pazar günü seçilmiş bulunan ama bu göreve henüz başlamamış olan ve Anayasamız’ın 101’inci maddesine² göre de Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olduğu için partisiyle ilişiği kesilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ermiş olması gereken bir kişi ve ilgili bakan tarafından imzalanmış şeyler…

 

Evet, hukukla az biraz ilgileniyorsa insan ve onsuz yaşanamaz diyenlerdense, bu üçlü kararnameye benzer şeyleri –bunlara birtakım ‘belgeler’ de denebilir– görünce acaba nasıl hisseder kendisini? Birileri pek ‘rahat’ olsalar da o rahat olabilir mi?!…  

                                       

 

İnal Karagözoğlu

12 Ağustos 2014

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

_______________

¹ Kaynak: 17 Ağustos 2014 tarih ve 29091 sayılı Resmî Gazete

 

1. Not: Bu kaynağın aşağıda verdiğim adresine gidenler, Aile ve Sosyal Politikalar ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları ’nın yanı sıra büyükelçi atamalarına ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararını da ( 2014/6713 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar ) görecekler.

 

Gidilecek adres:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140817.htm&main

=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140817.htm

 

² Anayasamız’ın 101’inci maddesi (madde başlıklarıyla):

 

I. Cumhurbaşkanı

A. Nitelikleri ve tarafsızlığı

MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.)

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

 

 

© 2014 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 10 Ağustos 2014, Anayasa, Başbakan, Cumhurbaşkanı, guguk, hukuk, rahat

 

673 | Ayrıksı | Günlük | 190814

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.