Dün 23 Nisan’dı, Bugün 24 Nisan. Yarın?

23 Nisan’ı Anlamadıksa Başka Yarın Yok!

 

 

Dün 23 Nisan’dı. Türkiye Cumhuriyeti’ni var etme sürecinde en önemli adımın atıldığı günün 94’üncü yıldönümüyü…

 

Bugün 24 Nisan; herkes bugüne bazı bilgilerini tazelemiş, dünü değerlendirmiş olarak uyanmış olmalı.

 

Ve artık şunları herkesin, ama herkesin kafasına sokması, ona göre adım atması gerekiyor:

 

• Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında belirtildiği üzere bir hukuk devletidir.

• Hukuk devletinin en ayırıcı yapısal niteliklerinden biri erkler ayrılığı ilkesidir.

• Erkler ayrılığı sisteminin temel özelliği, devletin mutlak egemenlik gücünün tek bir erkte, bir zümrede ya da bir kişide toplanmasına izin vermemesidir.

• Buna göre, devletimizin egemenlik yetkisi, üç devlet erki, yani, yasama-yargı-yürütme erkleri arasında Anayasamızca meşru bir biçimde paylaştırılmıştır. Bu erklerin, yetkilerini birbirleriyle çatışmadan karşılıklı saygı ve denetim ilişkisi içinde kullanmaları gerekir. Bu paylaşımda yargı, milletimiz adına kullandığı yetkiyle yasama ve yürütme erklerini de denetlemekle görevlidir.

• Ülkemizin hukukun üstünlüğü hedefine doğru ilerleyebilmesi, ancak ve ancak yargının bu denetleme görevini gereğince yerine getirmesiyle olabilir.

 

Bunlara aykırı düşen ‘ileri demokrasi’ vesaire hikâyeleri masaldan öteye anlam taşımaz. Bu masallara inanmak ise, derin bir cehaleti gerektirir.

 

Evet, binlerce kere evet, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukun üstünlüğü hedefine doğru ilerleyebilmesi, ancak ve ancak yargının bu denetleme görevini gereğince yerine getirmesiyle olabilir. Ve ülkemizin dünyada varlık gösterebilmesi de buna bağlıdır. Artık bu gerçekleri herkesin, ama herkesin kafasına sokması, ona göre adım atması gerekiyor. Bunları anladık, anladık; çünkü, başka yarın da yok.

 

 

İnal Karagözoğlu

24 Nisan 2014

 

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

© 2014 İK

 

 

Anahtar sözcükler: 23 Nisan, 23 Nisan 1920, 94’üncü yıldönümü, Anayasamız, bugün, cehalet, dün, erk, erkler ayrılığı, ‘ileri demokrasi’, Türkiye Cumhuriyeti, yargı, yarın, yasama, yürütme

 

649 Başkaca (İ) | Belirli Gün ve Haftalar | Günlük | 240414

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.