Ant İçmek Deyince…

Anayasa’da Bir Ufak Değişiklik Gerekli

 

           

7 Kasım 1982 tarih, 2709 numaralı Anayasamız kaç kere değişikliğe uğramış? On yedi kere.

 

Hangi yıllarda olmuş bu işler? 1987, 1993, 1995, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010’da. 1987, 1993, 1995, 2004, 2006, 2008 ile 2010’da birer kere; 2001 ile 2005’te ikişer ve 1999 ile 2007’de de üçer kere…

 

Değişikliklerin sayısı 113. Bunların ikisi başlangıç metninde, 111’i de maddelerde. Maddelerin 8’i geçici madde. 60 maddede bir kere, 21 maddede iki kere, 3 maddede de üç kere değişiklik yapılmış; yani, 111 değişiklik; 2 değişiklik de başlangıç metnindeydi, etti 113. Hesap tamam.

 

Çok ilginç bir şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, yani milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanların göreve başlarken edecekleri yemine (ant içmeye) ilişkin 81’inci madde ile cumhurbaşkanlarının göreve başlarken edecekleri yemine ilişkin 103’üncü madde bu değişiklikler arasında yer almıyor.

 

Hemen herkes, bu görevlere gelenlerin birbirine çok benzeyen antlar içtiklerini biliyordur. Şöyle bir hatırlayalım: Bu antlarda, devletin varlığını, bağımsızlığını; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü; milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruma sözü vardır. Anayasa’ya, Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik Cumhuriyet ilkesine bağlılık; herkesin, toplumun huzuru, refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmama sözü vardır… Ve bu yemin, Türk milleti önünde namus ve şeref üzerine edilir.

 

*

Ben, Meclis’te düzenlenen ve televizyonlardan canlı olarak verilen her yemin töreninde bir tedirgenlik duyarım. Hayır, başka dilde ant içmeye kalkmalardan ya da yemin edecek kişinin, bu yeminin ruhu ile kendi iç dünyası arasında var olabilecek uyumsuzluktan duyabileceği sıkıntıyı düşündüğümden falan değil, bu metni tökezlemeden okumanın zor oluşundan ötürü tedirginlik duyarım da ondan… Vatandaş bir yanlışlık yaptı yapacak huzursuzluğu. Yemin metnindeki noktalamalar, yazım, sözcüklerin aldığı ekler, cümlelerin başları ile sonları arasındaki uyumsuzluklar… En başta da uzun uzun cümleler… Hepsi de vatandaşı yanlışlığa sevk eden birer tuzak. Üç-beş paşanın elinden çıkma anlatım özürlü bu yemin metinlerine ‘İkinci 12 Eylül Harekâtı’nda neden dokunulmamıştır, hayret ettiğim bir şey de budur. Yani diyeceğim, bu metne bir el atmak lazım… Belki, metnin ruhuyla da az biraz oynanır, ne bileyim… Belki diliyle de… Maksat, vatandaş rahat olsun. Öyle değil mi?

 

Yakında iki önemli seçim var; gayret edilirse bu iş yetiştirilir. Ne de olsa, yasalarda olsun, anayasada değişiklikler yapmada olsun üzerimize yok.

 

Kim gelecek kim gidecek hesapları tamam da, bu da önemli. Yanlış mıyım?

 

 

İnal Karagözoğlu

18 Nisan 2014

 

facebook.com/inal.karagozoglu

twitter.com/wwwilgilikcom

 

 

 

© 2014 İK

 

 

Anahtar sözcükler: Anayasa, anayasa değişikliği, anlatım, ant, ant içmek, imla, Meclis, namus, noktalama, seçim, şeref, tuzak, yanlışlık, yazım, yemin, yemin etmek

 

646 Ayrıksı | Başkaca (İ) | Günlük | 180414

{lang: 'tr'}

Post a Comment

Improve the web with Nofollow Reciprocity.